Plast i

Havet

  • Fra 10 store floder i Asien og Afrika

  • Når plastikken bliver smidt i naturen

  • Ubehandlet spildevand

  • Lossepladser

Hvordan ender plastik i havet?

Brugt plastflaske på stranden
 

Hvilke konsekvenser har plast i havet for dyr og mennesker?

Der kan ske to ting. De store stykker plast kan skildpadder og fugle få rundt om kroppen og komme fysisk til skade af. Den anden del er mikroplast, som også er farlig for fiskene, når de kommer til at spise det. Fiskene kommer til at spise mikroplasten, da de tror det er mad. Det har en negativ effekt, da der kan sidde gift på mikroplasten, som skader fiskene.

 

Hvordan håndterer andre lande plastaffald?

Kenya
  • Har forbudt plastikposer

Kina
  • Har forbudt import af plastikaffald

  • Dårlige affaldssystemer, så floder bliver brugt som skraldespande

Tyskland
  • Importerer meget plastikaffald.

  • Er gode til at genanvende plast

 

Hvor meget og hvilke typer plast ender i havet?

Vi har undersøgt hvilke typer og hvor meget plast der faktisk ender i havet.

Hvis alle personer i verden smed lige meget plast i havet om året, hvor meget plast ville det så være?

Her kan du svare på et enkelt spørgsmål. Når alle har svaret under fremlæggelsen vil vi vise svarene og fortælle det rigtige svar.