Genbrug af plast

Bedre genbrug ved Odense Renovation

Der gøres allerede en masse ved Odense Renovation for bedre genbrug af plast. I Danmark afleverer man hård og blød plast på genbrugsstationerne. Odense Renovation sender det til bl.a. Tyskland, hvor de sorterer det, og efter kan det smeltes om til ny plast.

  • Ca 40% af blød plast kan genanvendes.

  • Ca 60% af hård plast kan genanvendes.

Hvis du vil være med til at genanvende plast, så kan du sørge for, at din plast bliver sendt i de rigtige containere på genbrugspladsen.

Billede: Kristoffer Juel, Odense Renovation

Bedre pantsystemer

Det er muligt at pante plastikflasker og aluminiumsdåser. Men det kan blive endnu bedre. Hvis man ved pantsystemer, også kunne pante fx indpakningspapir fra madvarer, som kun bruges en gang, kunne langt mere plastik indsamles. For at det kan lade sig gøre, skal der kun bruges én type plast i en indpakning. Når der bruges mange forskellige typer plast i en indpakning bliver det næsten umuligt at genbruge det ordentligt for forbrugeren.

Det kræver noget af de tre led der står herover. Det starter med politikerne og lovene. For der kan begynde at ske noget skal der laves nogle love, så der kun må bruges samme type plast i fx hamburgerrygindpakningen.

Andet led er producenterne. De skal følge lovene og begynde at lave indpakning af kun én type plast. 

Det gør at det sidste led, forbrugerne, har meget nemmere ved at pante plastik. Når der kun er en type plast kan det hele pantes sammen. Forbrugeren kan blive betalt i penge ligesom med plastikflaskerne. Det er med til at motivere og gøre det mere effektivt. 

Når samme type plast bliver pantet vil det være meget nemmere at genanvende plasten og lave det til nyt og på den måde kan man bruge mindre råolie.

Unavngivet tegning (2).png